CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG GIA CÁT

GIA CAT ENVIRONMENT JSC

MST: 3502183539
Điện thoại: 0254 3848.787 - Fax: 0254 3848.797
Director : 0906.163.248
giacatvt@gmail.com / info@giacatvietnam.com
Sales Manager: 0908.916.376
jessica.ta@vnn.vn
Số 175 Phạm Hồng Thái, phường 07, Vũng Tàu
Tìm kiếm

Giới thiệu về Gia Cát Việt Nam
Ngày đăng: 16/08/2018 02:56:23 PM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG GIA CÁT

GIA CAT ENVIRONMENT JSC

Công ty cổ phần môi trường Gia Cát thành lập vào tháng 06 năm 2012

A. Ngành nghề kinh doanh

+ Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐMT)

+ Lập cam kết Bảo vệ môi trường

+ Lập đề án Bảo vệ môi trường

+ Lập báo cáo Giám sát môi trường

+ Lập báo cáo Xả thải vào nguồn nước

+ Thiết kế, Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải

+ Cung cấp Hóa chất xử lý nước

+ Cung cấp Chất chống ăn mòn Lò hơi, Máy móc

+ Cung cấp Thiết bị, Máy móc Hàng hải, Dầu khí, Công nghiệp

B. Thông tin liên hệ :

MST: 3502183539
Điện thoại: 064 3848.787 - Fax: 064 3848.797
Sales Manager: 0908.916.376
 jessica.ta@vnn.vn
Số 175 Phạm Hồng Thái, phường 07, Vũng Tàu