CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG GIA CÁT

GIA CAT ENVIRONMENT JSC

MST: 3502183539
Điện thoại: 0254 3848.787 - Fax: 0254 3848.797
Director : 0906.163.248
giacatvt@gmail.com / info@giacatvietnam.com
Sales Manager: 0908.916.376
jessica.ta@vnn.vn
Số 175 Phạm Hồng Thái, phường 07, Vũng Tàu
Tìm kiếm

GAS DETECTOR
Ngày đăng: 05/11/2016 08:23:19 PM

GAS DETECTOR

GAS DETECTOR 

Combustible , Infrared , Toxic Gas & VOC with the following approval ATEX / IEC EX / DNV / ABS / MED / SIL 2 

 Product of Korea