CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG GIA CÁT

GIA CAT ENVIRONMENT JSC

MST: 3502183539
Điện thoại: 0254 3848.787 - Fax: 0254 3848.797
Director : 0906.163.248
giacatvt@gmail.com / info@giacatvietnam.com
Sales Manager: 0908.916.376
jessica.ta@vnn.vn
Số 175 Phạm Hồng Thái, phường 07, Vũng Tàu
Tìm kiếm

Anode, P/n: CA-A450 MG 450R
Ngày đăng: 29/11/2016 11:32:19 PM

Anode, P/n: CA-A450 MG 450R
Length 450mm, Dia: 90mm, Weight: 26.5 kg,Copper
Type : MG450R
Xuất xứ: Tratec-Japan

 Anode, P/n: CA-A450 MG 450R                     

Anode, P/n: CA-A450 TC 450R
Length 450mm, Dia: 90mm, Weight: 22.3 kg,Ferro Iron
Type : FE450R
Xuất xứ: Tratec-Japan

Anode, P/n: CA-A450 MG 450R

Bạn muốn mua Anode type: FE450R giá tốt, chất lượng.
Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


Anode, P/n: CA-A450 MG 450R